Výzkum a Vývoj,Poradenství, Účetnictví

Research, Development, Counseling, Accounting

GVR ING, s.r.o.

Textové pole: Kontakt: GVR ING, s.r.o.
IČ 24155951

           

       e-mail : gvring@seznam.cz,

gvring@centrum.cz,

 

 

                                

Textové pole: Heslo GVR ING, s.r.o.:

„Načasování je všechno“

Společnost GVR ING, s.r.o. je určen pro malé a střední firmy, pro podnikatele –fyzické osoby, kteří chtějí začít podnikat, nebo již podnikají a hledají solidního a zkušeného partnera v oblasti 

poradenství ve financování a managementu 
vedení účetnictví a daňové evidence
provádění a aplikaci výsledků výzkumu a vývoje,

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business Jours filés d'or et de soi

 

Září 2016, September

Textové pole: PROFIL SPOLEČNOSTI - COMPANY PROFILE

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

www.astrofin.com

 

Vědění je moc

Knowledge is power

Wissen ist Macht

Savoir c'est Pouvoir

知识就是力量

знание это сила

Textové pole: Void of Course Moon Jalový běh Luny
Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů tak se dle Astrologie doporučuje:
V první řadě se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na  duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba, se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.
Textové pole: Void of Course Moon
If the moon is thus without running reactive aspects so as Astrology recommends:
In the first place must be given to relax, relaxation, meditation and spirituality. Man is more attuned to spiritual things and to think. Harmless to isolate from society. It is also good to do routine activities. Just do not recommend such activities in which suits us to be ignored, ie around performs "Ignoring" This means that people who visit us and where the need is often a conflicted person with whom we are uncomfortable with the encounter. Astrologers recommend at this time to prepare and to submit tax declaration or other documents, where it is possible to check, but they would like to avoid it. Astrologers say that the possibility of a subsequent audit (inspection) is minimal and mostly without consequences.

 WeatherSpace

Kosmické počasí Tesis

SPACE WEATHER on Line

http://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts

Textové pole: Copyright © 2015, gvring.cz, All Rights Reserved | Webdesign by GVR ING, s.r.o.
Textové pole: Company GVR ING, Ltd. is designed for small and medium businesses, entrepreneurs-individuals who want to start a business or already doing business and are looking for a solid and experienced partner in the field 

- advice on financing and management 
- bookkeeping and tax records 
- implementation and application of research and development,
Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

 

po Mo

út  Tue

st Wen

čt Thur

pá Fri

so Sat

ne Sun

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2