Výzkum a Vývoj,Poradenství, Účetnictví

Research, Development, Counseling, Accounting

GVR ING, s.r.o.

Textové pole: Heslo GVR ING, s.r.o.:

„Načasování je všechno“

Společnost GVR ING, s.r.o. je určen pro malé a střední firmy, pro podnikatele –fyzické osoby, kteří chtějí začít podnikat, nebo již podnikají a hledají solidního a zkušeného partnera v oblasti  

poradenství ve financování a  managementu 
vedení účetnictví  a daňové evidence
provádění  a  aplikaci  výsledků výzkumu a vývoje,

Příznivé dny pro podnikání

Advantageous Days for  good Business Jours filés d'or et de soi

 

Textové pole: PROFIL SPOLEČNOSTI  - COMPANY PROFILE

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

 

 

Vědění je moc

Knowledge is power

Wissen ist Macht

Savoir c'est Pouvoir

知识就是力量

знание это сила

 More—Více  www.astrofin.cz

Void of Course Moon  Jalový běh Luny

Pokud je měsíc v jalovém běhu tedy bez aspektů  tak se dle Astrologie doporučuje:

V  první řadě  se zaměřit na relax, odpočinek, meditaci a duchovno. Člověk je více naladěn na   duchovní věci a na přemýšlení. Neškodí se izolovat od společnosti. Také je dobré dělat  rutinní činnosti. Hlavně se doporučují takové aktivity, při kterých nám vyhovuje být ignorován tj. okolí provádí „Ignoring „ To znamená, že navštívíme  osoby co nás tzv. nemusí a kde se často nachází konfliktní osoba,  se kterou je nám nepříjemné se setkat. Astrologové doporučují v této době zpracovat a podávat daňové přiznání nebo jiné dokumenty, kde je možná kontrola, ale sami bychom se jí chtěli  vyhnout. Astrologové říkají ,že možnost následného auditu (kontroly) je minimální a hlavně bez následků.

 Weather Space

 

SPACE WEATHER on Line

http://www.swpc.noaa.gov/communities/space-weather-enthusiasts

Copyright © 2011-2023 gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Textové pole: Company GVR ING, Ltd. is designed for small and medium businesses, entrepreneurs-individuals who want to start a business or already doing business and are looking for a solid and experienced partner in the field 

- advice on financing and management 
- bookkeeping and tax records 
- implementation and application of research and  development,
Textové pole: Red -Červeně-příznivý den pro podnikání 
Blue- Modře- velké úsilí pro úspěch v podnikání 
Black -Černě- den bez příznivých aspektů pro podnikání 
Red-red-positive day for business
Blue-Blue-sized effort for success in business
Black-Black-Day without positive aspects for business
Rouge-rouge-journée positive pour les entreprises
Bleu-Blue-taille d'effort pour la réussite en affaires
Noir-Noir-Journée sans aspects positifs pour les entreprises
Rot-rot-positiver Tag für Geschäfts -
Blau-Blau große Anstrengung für den geschäftlichen Erfolg
Schwarz-Schwarz Tag ohne positive Aspekte für Unternehmen

 

http://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpgTextové pole: 1.1.2021 (12:00, GMT+ 1) Prague
Stužka zahnutá nahoru: Horoscopy

eruption on the Sun

erupce na Slunci

po Mo

út Tue

st Wen

čt Thru

pá Fri

so Sat

ne Sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31