Zakladatel společnosti

dlouhá léta pracoval v podnikové sféře, ve výzkumu a vývoji, organizaci podporující rozvoj podnikání a dvacet let ve finančním sektoru .

Během své dlouholeté kariéry se průběžně zabýval výzkumem a vývojem, financováním a managementem, kapitálovým trhem, problematikou účetnictví, přičemž v rámci používání a zkoumání procesu rozhodování se seznámil i s positivními výsledky aplikace poznatků o vlivech vesmíru na člověka  a též souvislostmi s astrologií.

 

 Již  dobrých 20 let se věnuje jako svému hobby serveru

www.astrofin.cz, který sleduje řada zájemců z mnoha zemí světa.

Prioritní jsou však metody a poznatky moderní vědy a užité praxe.

 

The  founder of  GVR  ING, s.r.o. for years worked in the corporate sector, Research and Development, many years he worked in the banking sector  as  at the organization to support business development. During his long career he has contiously engaged in financing, capital market and accounting and in the examination of decision-making proces,There he met with the effects of space on humans and also associated its with astrology

 

For a good twenty years

 he  has been  devoting  to his hobby  Business Astrology and more then ten years he has been preparing  an astro server www.astrofin.cz that monitors the number of  people from many countries. Priority are  however methods and finding of modern science and applied practice

Zakladatel společnosti

 Načasování je základ úspěchu

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

IČ 24155951

 

 

 

 

Jordana Jovkova  3256/11

143 00 Praha 4, Modřany

IČO: 24155951

 

BUSINESS and ASTROLOGY and Astronomy

Source:http://www.lesud.com/lesud-astronomy_pageid81.html

Sluneční soustava porovnání velikosti planet

Solar system comparison of planet size

Taille relative des planètes telluriques

Copyright © 2011-2023, gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

Système solaire intérieur