Doporučujeme náš další web server:

We recommend our other web server:

 

www.astrofin.cz

Textové pole: “Courteous Reader, Astrology is one of the most ancient Sciences, held in high esteem of old, by the Wise and the Great. Formerly, no Prince would make War or Peace, nor any General fight in battle, in short, no important affair was undertaken without first consulting an Astrologer.”
Benjamin Franklin

 

Kontakt: GVR ING, s.r.o.

 

IČ 24155951

gvring@seznam.cz

gvring@centrum.cz                                     

                                                                   

 

 

GVR ING, s.r.o.  POLICY

S informacemi a daty, které jsou obsaženy na serveru www.gvring.cz musí být zacházeno pouze za účelem dalšího vzdělávání uživatelů a pro zábavu.
Žádné předpovědi nebo jiné zprávy, které příjemce získá ze serveru
www.gvring.cz

nenahrazují
osobní poradenství, nebo postupy, které mohou být vykonávány jedině na profesionální bázi jako jsou , právníci, doktoři, psychologové, nebo  ostatní profesionální a koncesování poradci.

Pokud se jedná o doporučení, rozhoduje se příjemce informací vždy a jen dle vlastního závěru a rozhodnutí a na vlastní zodpovědnost

 

 

Notice: There are not  direct Advice in any Case but   noncommittal Recommendation
and  relevant Information only


Pozn. Na serveru  www.gvring.cz se nejedná v žádném případě o přímé rady, ale o   poskytnutí relevantních informací z astrologické  sféry

 

 

Vážení čtenáři

 Astrologie je jednou z nejstarších věd, která byla ve velké úctě předků, kteří byli velcí a moudří. Dříve, by žádný vládce, při rozhodování zda volit válku nebo mír, ani žádný generál , který měl bojoval v bitvě se nerozhodoval bez předchozí konzultace s astrologem "
Benjamin Franklin

Flotila web serverů

GVR ING, s.r.o.

 

www.astrofin.cz

 

www.gvring.cz

 

Copyright © 2011-2023, gvring.czAll Rights Reserved | Webdesign by  GVR ING, s.r.o.

http://www.cibela.cz/images/ostatni/bannery_loga/banner.jpg